NLD BBQ

Make your barbeque great again

Algemene voorwaarden

- De opgemaakte offerte is 14 dagen geldig (tenzij anders aangegeven).
- Indien er geen akkoord voor de offerte wordt gegeven of als er geen reactie volgt, komt na vervaldatum de gewenste datum weer vrij in onze agenda.
- De offerte is opgezet exclusief reiskosten à EUR 0,75 (incl. BTW) per kilometer. De reiskosten worden achteraf berekend op de gereden aantal kilometers en verwerkt in de factuur.
- Na akkoord van de offerte wordt er een aanbetaling gevraagd van 25% van de totale factuursom, dat uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht dient te zijn voldaan.
- Uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht horen wij graag de definitieve aantal gasten/deelnemers (bij live cooking catering minimaal 50 gasten).
- Annuleren is tot 7 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos, de aanbetaling ontvangt u terug.
- Bij annulering tussen de 7 dagen en 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., van 75% van de totale factuursom.
- Bij annulering minder dan 2 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., van 100% van de totale factuursom.
- Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, de aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht.
- Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afval dat achterblijft na de catering.
- Op deze algemene voorwaarden, ieder overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen, is het Nederlands recht van toepassing.